дом Новини Откриха обновената детска градина „Зорница” в Разград

  Откриха обновената детска градина „Зорница” в Разград

  0
  ДЯЛ

  С много слънчеви усмивки днес официално беше открита обновената детска градина „Зорница“ в град Разград.

  Лентата бе прерязана от  заместник-кмета Мирослав Грънчаров и г-жа Снежана Хъневска – директор на детското заведение, на официална церемония „Откриване на обект“ по проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“.


  На откриването присъстваха още заместник областният управител Евгени Драганов, г-н Ангел Петков – началник на Регионално управление на образованието в Разград, г-н Добрин Добрев – заместник-кмет на община Разград, родители, граждани и представители на медиите.
  Водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Дмитрий.

  В церемонията участваха и дечица от групите „Слънце“ и „Червената шапчица“.
  Проектът се реализира по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, в рамките на която се изпълнява Инвестиционната програма на Община Разград 2020, част от която е проекта. Подобряване качеството на образователните услуги е основната цел на проектните дейности, за постигането на която се инвестира в подобряване на материалната база и доставката на оборудване и обзавеждане в обекти на образователната инфраструктура на територията на град Разград – детски ясли, детски градини и училища.

  Стойността на проекта е 9 897 137,19 лв., а периодът на изпълнение е от 29 септември 2017 г. до 29 март 2020 г. Финансирането е за общо 12 обекта, в които са извършени строително-ремонтни дейности за подобряване на енергийната им ефективност, благоустрояване на дворни пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда. Бенефициент по проекта е Община Разград.


  Подобект „Реконструкция, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и оборудване на дворно пространство на детска градина № 12 „Зорница“ е един от обектите, които бяха изпълнени на инженеринг по проекта, което обхваща проектиране, авторски надзор и строителство.
  Изпълнител на обекта е ДЗЗД „ОП 3 – 5“, община Търговище, с. Разбойна, а стойността на договора е 563 258,01 лв. без ДДС.
  За осигуряването на по-привлекателна, по-здравословна, по-комфортна среда в детската градина е изпълнено монтиране на топлоизолация на външните стени, топлинно изолиране на покрив и подмяна на дограма с PVC в спомагателни помещения. Над терасите на втори етаж са монтирани козирки от поликарбонат. За подобряване отводняването на сградата е изградена система от повърхностни отводнители (бетонови улеи) и са изпълнени водоплътни плочници. В двора на градината са оформени кътове за игра с нови детски съоръжения. Изградена е рампа за осигуряване на достъпна архитектурна среда.
  За качеството на строителния процес и навременното изпълнение на дейностите бе упражняван строителен надзор от „Агенция Стройконтрол – ВТ” ЕООД, гр. Велико Търново.


  Следващата официална церемония за откриване на подобект ще се състои на 26.02.2020 г., от 10:30 часа, в ДГ „Незабравка“.