дом Новини Прерязаха лентата на обновената Детска градина “Славейче“, ремонтирана по европроект

  Прерязаха лентата на обновената Детска градина “Славейче“, ремонтирана по европроект

  0
  ДЯЛ

  Вторият обект от проекта за обновяване на образователната инфраструктура в Разград бе открит днес, съобщават от пресцентъра на местната управа.
  Лентата в Детска градина “Славейче“ прерязаха Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и директорът на детското заведение Младенка Ботева. Кметът Бояджиев поздрави педагозите от колектива на ДГ“Славейче“ за това, че вече възпитават децата на Разград в много по-добри условия. Увери и родителите, че трябва да са спокойни, че децата им растат в много по-добра обстановка, а на 178-те малчугани в градината пожела да се радват на весели игри в обновеното детско заведение и да слушат своите учителки.
  Кметът припомни, че средствата по проекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“ бяха договорени през август 2015 г., когато заедно с тогавашния министър на регионалното развитие Лиляна Павлова той подписа сертификата за отпускането им. „Не малко трудности имаше, но сме на финала, който е най-хубавата част от проекта, а хубавите неща са най-важни и най-трайни“ – заяви г-н Бояджиев.
  Отец Дмитрий Терзи отслужи водосвет за здраве и благоденствие, а в програмата на официалната церемония участваха децата от четвърта група „Слънчице“. Облечени в народни носии, те изпяха песен за България, а след прерязването на лентата изпълниха и Химна на Република България.
  Сред гостите на детската градина бяха: Областният управител Гюнай Хюсмен, заместник областният управител Евгени Драганов, началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков, заместник-кметовете Добрин Добрев и Милена Орешкова.
  Ремонтните дейности в подобект „ДГ „Славейче“, ж.к. Орел“ са на стойност 359 537,33 лв. без ДДС и са изпълнени от фирма „САВ-Разград“ ООД. В рамките на този финансов ресурс е направена нова хидроизолация на покрива от мембрана, изградена е инсталация за топла вода и са монтирани 18 бр. слънчеви колектори; старите чугунени радиатори на отоплителна инсталация са подменени с панелни. Съществуващото осветление в градината е заменено с енергоспестяващи осветителни тела. Изпълнени са финишни обработки по подове, стени и тавани с латекс. В дворното пространство са подменени настилките, монтирани са нови детски съоръжения, изградена е достъпна архитектурна среда. За качественото изпълнение на ремонтните дейности бе упражняван строителен надзор от „Институт за управление на програми и проекти“ ООД, гр. София. Детската градина е оборудвана с нови легла и шкафове.
  Припомняме, че общата стойност на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, реализиращ се по АДФП №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е 9 897 137,19 лв. Бенефициент по проекта е Община Разград. Основна цел на проекта е подобряване качеството на образованието в община Разград чрез подобряване на материалната база на образователната инфраструктура чрез дейности по ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност, благоустрояване на прилежащи дворни пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в 11 обекти (2 детски ясли, 2 училища и 7 детски градини) и строеж на нов физкултурен салон и тяхното оборудване и обзавеждане.