дом Новини Средната брутна заплата в областта расте, и е над 1 000 лева

  Средната брутна заплата в областта расте, и е над 1 000 лева

  0
  ДЯЛ

  По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец декември 2019 г. са 26.0 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица намаляват с 1.3%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават с 1.3%.

  Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 31.12.2019 г. в обществения сектор са 8.2 хиляди, а в частния – 17.8 хиляди. Спрямо края на септември 2019 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.6%, а в частния сектор – с 1.6%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1.0%, а в частния сектор се увеличават с 2.4%.


  В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец декември 2019 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.5%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 13.8% и „Образование” – 10.6%.
  През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната брутна месечна работна заплата за област Разград нараства с 11.2% спрямо същия период на 2018 г. и достига 1121 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 1.1%. В обществения сектор получават средно 1093 лв., а в частния – 1133 лв.


  Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Образование“ и „Операции с недвижими имоти“.
  По размер на средната брутна заплата,

  през четвъртото тримесечие на 2019 г., област Разград е на 8-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите
  София (столица) – 1782 лв., Враца – 1273 лв. и Варна – 1236 лв., а най-ниско в Благоевград – 842 лв., Видин – 852 лв. и Смолян – 913 лв.