дом Новини Двама млади юристи ще стажуват в Окръжен съд Разград

  Двама млади юристи ще стажуват в Окръжен съд Разград

  0
  ДЯЛ

  На официална церемония в Окръжен съд Разград двама стажант-юристи: Елис Джунейтова Хайриева от с. Раковски и Емел Бейсим Руфад от Исперих, завършили специалност „Право” в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и РУ „А. Кънчев”, подписаха актовете си по встъпване. Техни наставници ще бъдат зам.-председателят на съда съдия Анелия Йорданова и съдия Валентина Димитрова от Гражданско отделение.


  Изпълняващият функциите Административен ръководител – Председател на съда Лазар Мичев им връчи стажантските книжки като ги посъветва да използват времето максимално за да научат каквото могат – „Най-хубавото време е по време на стажа, защото можете да питате без да се притеснявате, че не знаете достатъчно”. Той ги информира за местонахождението на съдебните зали, както и за начините, по които могат да се информират за графика на насрочените дела.
  Това са първите кандидати, които ще стажуват по влезлите в сила от 1 януари 2020 г. нови правила на Наредба №1 от 1 февруари 2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност на министъра на правосъдието. През миналата годината стажант – юристите в Окръжен съд – Разград са били 11.
  Техният юридически стаж ще протече на два етапа. Първият е т.нар. основен стаж с продължителност два месеца в Окръжния съд, в чийто съдебен район е постоянният им адрес. Наредбата предвижда стажант-юристът първо да изкара две седмици в районен съд, после седмица в окръжен съд, след това две в административен съд. После отива за една седмица в окръжна прокуратура, за една – в окръжен следствен отдел и накрая за една седмица в районна прокуратура.


  Следва четиримесечен професионален стаж в конкретна област на правото по техен избор. Според Наредбата той може да бъде проведен при адвокат, нотариус, съдия по вписванията, частен съдебен изпълнител, държавен съдебен изпълнител, съдия, прокурор, следовател, във Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националния институт на правосъдието, арбитражните съдилища, омбудсмана, представител на друга професия, за която се изисква юридическо образование, както и в орган на изпълнителната власт.


  Стажът приключва с полагане на изпит – тест и казус за придобиване на юридическа правоспособност пред Министерството на правосъдието.
  В продължение на 6 месеца двете дами ще трупат практически опит за основните функции, задълженията и организацията на дейността на органите на съдебната власт, адвокатите и нотариусите. По време на стажуването си задължително ще участват в изготвянето на проекти на актове и документи, свързани с предмета на дейност на съответната професия.