дом Новини Енерго-Про Варна представи инвестиционната си програма за Разград пред ръководството на общината

  Енерго-Про Варна представи инвестиционната си програма за Разград пред ръководството на общината

  0
  ДЯЛ

  Управителите на Енерго-Про Варна Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия се срещнаха с кмета на Разград Денчо Бояджиев и неговите заместници Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров, информират от местната управа.


  На опознавателната среща с новото ръководство на общината бе представено изпълнението на инвестиционната програма за електроснабдителното дружество за предходната година и плановете за настоящата година за територията на община Разград. През 2019 г. Енерго-Про инвестира в инфраструктура в региона на стойност 3 200 000 лева, а пред 2020 г. – 3 300 000 лева. Сред предстоящите дейности през тази година са: Подмяна на основни съоръжения в открита разпределителна уредба 110кV на подстанция Абритус; Подмяна на основни съоръжения в закрита разпределителна уредба 20кV на подстанция Абритус; Подмяна на кабелна линия СрН между ТП Южен Булевард и ТП Явор – гр. Разград; Подмяна на кабелна линия СрН между ПС Абритус до ВС Център – гр. Разград; Подмяна на кабелна линия СрН между ТП Развитие и ТП Извор – гр. Разград;Подмяна на кабелна линия СрН между ТП Добровски и ТП Юмрукчал – гр.Разград.
  На срещата бе обсъдено и взаимодействието между местната власт и електроснабдителното дружество по време на усложнената зимна обстановка миналата седмица. Като чудесна координация и адекватни реакции бе окачествено то и от двете страни.


  Представителите на Енерго-Про представиха пред местната управа предстоящата от 1 юли 2020 г. промяна в начина на ценообразуване за стопански субекти съобразно предоставената мощност, а не според консумираната електрическа енергия.