дом Новини Престижна номинация за кмета на Исперих Белгин Шукри за ръководството на НСОРБ

  Престижна номинация за кмета на Исперих Белгин Шукри за ръководството на НСОРБ

  0
  ДЯЛ

  Кметът на Исперих Белгин Шукри бе номиниран да бъде в Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Кандидатурата му бе издигната на регионалното делегатско заседание, за издигане на кандидатури за членове на Управителния съвет, на 36 общини от Северен Централен район за планиране, което се проведе във Велико Търново и в чийто обхват са областите Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Габрово.

  Заедно с Белгин Щукри за представители на района в ръководството на НСОРБ бяха предложени кметовете на Велико Търново и Дулово – Даниел Панов и д-р Юксел Ахмед. За член на Контролния съвет на Сдружението бе номиниран кметът на Разград Денчо Бояджиев.
  Според Устава на НСОРБ общините от Северния централен район за планиране имат трима представители в УС на сдружението и 1 в Контролния съвет.

  В края на месец януари започна процедурата за обновяване на ръководните органи на НСОРБ, което обединява всички 265 общини в страната. Съгласно правилата на най-голямата неправителствена организация в България, номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи предстои да бъдат предложени за гласуване от Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 в София.