дом Новини Отсъстващият родител“ се отразява пагубно върху цялостното развитие на детето

  Отсъстващият родител“ се отразява пагубно върху цялостното развитие на детето

  0
  ДЯЛ

  Отсъстващият родител“ се отразява пагубно върху цялостното развитие на детето –коментират специалисти по превенция в Кубрат  Специалисти по превенция в Кубрат дискутираха актуалните въпроси свързани с ръста и динамиката на противообществените прояви за Община Кубрат за 2019 година на работна среща в МКБППМН-Кубрат в последния работен ден на месец януари. Данните се обработват от инспектор детска педагогическа стая в началото на всяка година. Участниците в работната среща (Надие Карагьозова, Светлана Кирилова – представители на местната комисия и представителите на РУ на МВР-Кубрат – Вера Стоилова (инспектор ДПС) и РУ на МВР-Завет – Мирослав Минев коментираха актуалната картина по отношение на ръста и динамиката на противообществените прояви за 2019 година, според която общият брой на водените на отчет в детска педагогическа стая е 48. От тях 15 са малолетни (момчета) и 33 непълнолетни (31 момчета, 2 момичета). През 2019 година 18 са снетите от отчет-8 поради навършване на пълнолетие, 6 по други причини. 13 провинени са получили допълнителна подкрепа.Това се деца, които се отглеждат от близки или роднини или живеят в криминогенна семейна среда.

  Запазват се по вид проявите характерни за райони-кражбите и хулиганските прояви. Проявите на агресия сред децата също бележи тревожни тенденции. „..подменените нравствено-морални ценности, липсата на умения за справяне в конфликтни ситуации, безотговорното родителство, поощряването на „бий за да те уважават“, са твърде обезпокоителни за специалистите, които са на мнение, че ако липсва родителската подкрепа и пряко участие, то колкото и социалниje институции да бъдат ангажирани в работата с уязвима група деца, резултатите няма да са ефективни и трайни. Родителят си остава най-силното и въздействащо възпитателно средство и безспорен авторитет за детето. Позитивният модел на поведение на възрастните, на които подражават децата винаги е добра база за формиране на поведенческо-оценъчна ценностна система. Нека не забравим, че децета виждат света през очите на възрастните“, обобщиха в заключение специалистите.