дом Новини С европейски пари подобряват производствените процеси и маркетинга на селскостопанска продукция в...

  С европейски пари подобряват производствените процеси и маркетинга на селскостопанска продукция в Лудогорието

  0
  ДЯЛ

  В Разградска област се изпълняват 8 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на субсидията им е 5 991 493 лева.

  Два от проектите – в Разград и Лозница, със стойност на инвестициите почти 2,4 млн. лева са насочени към модернизиране на бази за преработка на зърнена продукция и силозно стопанство, както и изграждане на мелница за кориандър.

  В град Исперих се изпълняват два проекта на стойност 1,4 млн. лева за изграждане на склад и доставка и монтаж на съоръжения за заготовка, съхранение, охлаждане и замразяване на костилкови плодове.

  Инвестиции за почти 2 млн. лева са направени по два проекта в гр. Лозница. Извършен е основен ремонт на стоманобетонно хале, изградена е пристройка на камера за хладилно стопанство. Предстои доставка и монтаж на технологично оборудване – шоков тунел за замразяване на био ягоди, рентгенов скенер с чувствителност към метал, доставка на амбалаж и закупуване на специализиран транспорт за експедиция на готова продукция.

  В Цар Калоян и Кубрат се изпълняват проекти на стойност 270 хил. лева. Реконструирана и модернизирана е мандра, доставено е производствено оборудване и офис обзавеждане, изграден е обект за преработка на мляко с капацитет 250 литра
  на ден.