дом Новини Набелязяха мерки срещу разпространението на птичи грип в областта

  Набелязяха мерки срещу разпространението на птичи грип в областта

  0
  ДЯЛ

  Днес бе свикано заседание на Постоянната областна епизоотична комисия на Област Разград, във връзка със Заповед РД 11-252/23.01.2020 г. на проф. д-р Паскал Желязков – ДВМ – Изпълнителен директор на БАБХ, съгласно която е необходимо незабавно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в Р България по отношение на болестта Инфлуенца по птиците.
  Заседанието беше открито и водено от Областния управител Гюнай Хюсмен, а на него, освен членовете на комисията, присъстваха и представители на общините на територията на областта.
  Д-р Юлиян Йорданов – началник отдел „ЗЖ“ в ОДБХ – Разград запозна присъстващите със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ. Той представи кратка информация за болестта „птичи грип“, от която стана ясно, че тя е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите птици, което може да доведе до 100% смъртност при кокошевите птици. Тя се пренася от дивите прелетни птици, които ежегодно мигрират. Повечето вируси на птичия грип не заразяват хората, но някои от тях предизвикват сериозни инфекции при тях, като повечето случаи са свързани с директен или индиректен контакт със заразени живи или мъртви птици. Борба със заболяването при животните е първата стъпка, която намалява рисковете за хората.
  Д-р Йорданов допълни още, че от съществено значение е в животновъдните обекти, където се отглеждат птици за лични нужди, собствениците да не допускат излизането на птиците извън дворовете, както и контакта между домашни и диви птици. Стопаните следва да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците, да дезинфекцират помещенията и създадат условия за разделно отглеждане на домашни патици и гъски от другите домашни птици, да не се отглеждат едновременно водоплаващи и други видове птици.
  Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Илиян Драмалиев обясни, че засега в област Разград няма регистрирани случаи на „птичи грип“ и обяви, че превантивните мерки се предприемат по-рано, за да не се допусне разпространение на заболяването на територията на областта. Доколко е реална опасността от възникване на заболяването на територията на област Разград д-р Драмалиев сподели, че рисковете не бива да се подценяват предвид факта, че област Разград е сред тези със силно развито птицевъдство. Той припомни, че миналата година това заболяване влезе и във фермите, и за първи път имаше такова масово измиране на птици.
  След проведеното днес заседание, Областният управител издаде Заповед за свикване и провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии, които да създадат необходимата организация за изпълнение на приетите от Постоянната областна епизоотична комисия на Област Разград решения, като:
  Да бъдат свикани общинските епизоотични комисии във всички общини от областта, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта инфлуенца по птиците на територията на съответната община;
  Да се предприемат мерки за биосигурност в птицевъдните обекти и за вирусологични изследвания. Извършване на постоянен ветеринарно-медицински контрол за спазване на мерките за био-сигурност в птицевъдните обекти;
  Да не се допуска излизане на домашни птици извън дворовете и контакт с диви птици. При поява на каквото и да е заболяване или смърт на птици, незабавно да уведомят обслужващия ги ветеринарен лекар или кмета на населеното място.
  Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и др. да уведомяват ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в поведението на птиците и забелязана смъртност при тях. Да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакт с умрели птици и такива с променено поведение.
  Утре заповедта ще бъде изпратена на всички кметове на общини на територията на Област Разград.