дом Новини Трима съдии от Апелативен съд Варна провериха организацията на работа и движението...

  Трима съдии от Апелативен съд Варна провериха организацията на работа и движението на делата в Окръжен съд Разград

  0
  ДЯЛ

  Годишна проверка на организацията на дейността на съдиите и движението на делата за периода от 01.01.2019 г. до 31.01.2019 г. бе извършена днес в Окръжен съд Разград. По Закона за съдебната власт контролът се осъществява всяка година от Апелативен съд – Варна.


  Със заповед на Председателя на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян, работата на Окръжен съд Разград бе ревизирана от съдиите в Апелативния съд Диана Джамбазова, Ангелина Лазарова и Мария Христова.
  Проверката обхваща цялостната дейност на Гражданско, Търговско и Наказателно отделение – образуване, разпределение, спазване на случайния принцип на разпределение на делата; спазване правилата за оценка на натовареността на съдиите; разглеждане на делата; съдебни актове; изпълнение на препоръки от предходни периодични и нарочни проверки, включително препоръки от Инспектората на Висшия съдебен съвет.


  Разградският окръжен съд в указания срок е изпратил в електронен вариант на имейл адреса на Апелативен съд Варна и обобщените справки по утвърдените образци.

  В срок до 21 февруари Апелативен съд Варна ще извърши проверки и в останалите окръжни съдилища в апелативния район.
  Проверките ще приключат с Обобщени доклади на работата на окръжните съдилища по граждански, търговски и наказателни дела.