дом Новини 24 съдебни заседатели положиха клетва в Районен съд Разград

  24 съдебни заседатели положиха клетва в Районен съд Разград

  0
  ДЯЛ

  На тържествена церемония днес новите 24 съдебни заседатели към Районен съд Разград с мандат 2020 – 2023 г. положиха клетва. Те се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, справедливи и да пазят тайната на съвещанието.


  Административният ръководител – Председател на Районен съд Разград Маргарита Новакова поздрави съдебните заседатели с встъпването им в длъжност и представи всички магистрати, които работят в Районен съд Разград. Тя разясни, че участие на съдебни заседатели е предвидено само в наказателни дела, когато обвинието е за престъпление, за което НК е предвидил наказание „лишаване от свобода” над 5 години. В Разградския районен съд през отминалата 2019 г. на производство са били близо 1000 наказателни дела, като само в част от тях участват съдебни заседатели.


  Веднага след ритуала по полагането на клетва, съдия Доротея Иванова проведе началното им обучение. Тя обясни подробно какви са основните понятия и принципи в материалното наказателно право и наказателния процес, статута на съдебните заседатели, правата, задълженията и изискванията към работата им. Със своите знания и житейски опит съдебните заседатели допринасят за качеството на постановените съдебни актове и за справедливостта на наказателния процес.


  Списъкът на новите съдебни заседатели ще бъде качен на сайта на Районен съд Разград. Двадесет са избрани на тази длъжност за първи път, а четирима от тях са били заседатели и в предходни мандати.