дом Новини Земеделски производители от Лудогорието модернизират стопанствата си с европроекти

  Земеделски производители от Лудогорието модернизират стопанствата си с европроекти

  0
  ДЯЛ

  С проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, агропредприемачи от Разградска област модернизират и разширяват стопанствата си, въвеждат нови технологии, подобряват предпазарната подготовка и съхранението на селскостопанската продукция. На територията на областта се изпълняват 30 проекта по подмярката, с общ размер на субсидията 14 422 139 лева.

  В 12 проекта с безвъзмездна финансова помощ на стойност повече от 10 млн. лева инвестициите са насочени към сектор „Животновъдство”. От тях 7 проекта, за над 6 млн. лева са за изграждане или модернизиране на птицеферми, а 5 проекта за почти 5 млн. лева – за строителство, обновяване и оборудване на кравеферми и свинеферми.

  Два проекта, на обща стойност над 760 хил. лева са насочени към първичната преработка на пчелен мед и други пчелни продукти.

  В сферата на трайните насаждения са проектите на 11 земеделски производители в областта. С над 1,5 млн. лева те ще създадат нови масиви от ябълки, сливи, вишни, череши, орехи и малини и ще оборудват стопанствата си с нови машини, съоръжения и инвентар за отглеждане на овощни култури.

  Зърнопроизводители от Лудогорието изпълняват 5 проекта на стойност над 1,1 млн. лева. По тях ще се доставят модерни машини за почвообработка и за прибиране на продукцията; изграждат се силози, складови помещения и сушилни за предварителна обработка и съхранение на зърно.