дом Новини Задават се избори: Киченица остава без КМЕТ

  Задават се избори: Киченица остава без КМЕТ

  0
  ДЯЛ

  Общинска избирателна комисия – Разград прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Киченица Юзджан Рамаданов. Това става ясно от Решение № 196-МИ, публикувано на интернет страницата на Комисията, днес. Причината за отстраняването му от длъжност, е че не е изпълнил задължението си по чл.41 ал.3 от ЗМСМА, а именно регистрираното предприятие на едноличния търговец не е било заличено в предвидения едномесечен срок от обявяване на изборните резултати, не са предприети действия в срок, водещи до заличаване респ. не е уведомил за предприети действия, свързани със заличаването ѝ като търговец председателя на общинския съвет и ОИК, след като е станал кмет на село Киченица.

  В подадената декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, същият не е декларирал, че е развивал дейност като едноличен търговец в таблица № 20.

  Всички документи по случая, както и подаденото възражание от Юзджан Рамаданов, са разгледани от комисията. В него той посочва, че фирмата му не е развивала търговска дейност и че е предприел мерки по заличаването й в предвидения в чл.41, ал.3 от ЗМСМА срок.

  След направена проверка в Търговския регистър е установено, че ЕТ „ПРОСПЕРИТЕТ – ЮЗДЖАН РАМАДАНОВ“ е заличен търговец от 13.01.2020 г.

  Решението подлежи на обжалване в седем дневен срок от обявяването му, което е 29 януари, пред Административен съд – Разград на основание чл.459 от Изборния кодекс.

  Наличието на търговска регистрация е достатъчно основание за да е изпълнен състава на чл. 41 ал. 1 от ЗМСМА, тъй като до момента на заличаването му от регистъра търговецът формално-юридически продължава да е такъв. Въведеното ограничение е свързано с функциите на кмета и характера на неговата дейност и цели недопускане на неправомерно влияние и конфликт на интереси. И поради това е без правно значение дали действително се е осъществявала или не търговска дейност. Нормата на чл. 42 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА е императивна и след като е установила нарушаване на чл. 41 ал. 1 от ЗМСМА законосъобразно ОИК, предсрочно е прекратила пълномощията на му като кмет на кметството.