дом Новини Кражбите на лично имущество и побоите са сред най-честите противообществени прояви на...

  Кражбите на лично имущество и побоите са сред най-честите противообществени прояви на деца в община Разград

  0
  ДЯЛ

  Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Разград прие на заседание в петък отчета за дейността си през 2019 г. и план за 2020 г.


  Заседанието бе ръководено от заместник-кмета на Община Разград Милена Орешкова, която е и председател на Комисията. Отчетът и планът бяха представени от секретаря на институцията Диана Господинова.
  През миналата година в Местната комисия са постъпили 32 преписки и сигнали за противообществени деяния, по тях са образувани и поведени 29 възпитателни дела.

  Най-много – 13 случая – са за кражби на лично имущество – мобилни телефони, вещи, 6 са случаите за побои и нанесени телесни повреди, 3 – за увреждане на обществено имущество, 2 – за увреждане на лично имущество, по 1 – за просия, неспазване на Закона за българските лични документи, за бягство от дома и училище, за нарушаване на Наредба №1 на Общински съвет-Разград и по чл. 157 от Наказателния кодекс.
  35 е общият брой на извършителите, от тях малолетни момчета са 20, останалите са непълнолетни – 12 момчета и 3 момичета. 6 от децата имат по 2 прояви през годината, с 3 прояви е едно от децата, а по 4 – две деца. Установени са няколко групови деяния – от три групи от по 3 деца и 6 групи от по 2 деца.


  Сравнението с предходни години показва намаление на общия брой противоправни деяния и на извършителите, увеличават се обаче малолетните сред тях.
  Като причини за извършване на проявите от МКБППМН изтъкват: физиологическата и психична незрялост на извършителите, повишена емоционалност и силна потребност от себеутвърждаване, липса на възпитателен капацитет у голяма част от родителите/настойниците на тези деца или физическата липса на такива, следване на модел на поведение от семейството(16 от децата имат по един осъждан родител), социални и битови проблеми(9 са деца на безработни родители).


  През годината са наложени 62 възпитателни мерки, в повечето случаи по повече от една мярка. 11 обществени възпитатели и 3 консултанти са реализирали двете най-ефективни мерки – поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател и задължаване на детето да участва в консултации за преодоляване на отклоненията в поведението.

  Наложени са и 5 мерки по чл.15 на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните спрямо родители, които не са положили достатъчно ефективни родителски грижи и контрол.
  Местната комисия осъществява и дейности за предотвратяване извършването на противоправни деяния. Сред превантивните инициативи е издаването на Програмен позитивен календар, работа с Ученическите превантивни клубове и Училищните комисии за превенция. През 2019 г. са реализирани съвместни инициативи с училищните клубове в 16 учебни заведения. Такива инициативи ще се проведат и през 2020 г.


  Отчетът на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Разград ще бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет на следващото му заседание.
  На заседанието бе утвърден и Планът за работа на Местната комисия. Той е с четири основни задачи: осъществяване на ранна превенция в общността, повишаване ефективността на провеждане на възпитателните дела, индивидуална корекционно-възпитателна работа и организационни дейности.


  На заседанието бяха избрани и обществените възпитатели, които ще работят с децата през тази година. Кандидатите бяха 25, одобрени са 14 от тях.