дом Новини Грамоти за участниците в Първи национален конкурс „Иноватори в образованието”

    Грамоти за участниците в Първи национален конкурс „Иноватори в образованието”

    0
    ДЯЛ
    Днес, 16 януари, в РУО–Разград се състоя церемония по награждаване на учители от ОУ „Васил Левски“ – гр. Разград, СУ „Христо Ботев“- гр. Кубрат, ОУ „Отец Паисий“ – с. Дянково, общ. Разград и Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ – Разград, които участваха в Областния кръг на Първи национален конкурс „Иноватори в образованието”. Грамотите връчи началникът на РУО – Разград Ангел Петков. Освен учителите-иноватори и техните директори, на церемонията присъстваха и членовете на комисията: гл. експерт в Областна администрация Разград Диана Петрова, началникът на отдел „Образование“ в Община Разград Елка Драмалиева и ескпертите в РУО – Разград – Живка Димитрова, Албена Добрева и Галина Пенева.От името на Областния управител Гюнай Хюсмен, г-жа Петрова поздрави иноваторите в нашата област за работата и отдадеността им, за това, че в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден предават своите знания, опит и мъдрост на учениците, създават у тях умения и нагласи, с които ги правят по-удовлетворени и по-успешни. Г-н Петков благодари на учителите, за които работата е мисия, които са креативни, въодушевяват младите хора за постижения, творят, създават култура за иновации, а на техните директори, че са създали условия и са предоставили повече свобода на педагозите да прилагат нови методи на преподаване. Всички участници в конкурса споделиха, че имат подкрепата на своите директори да прилагат в работата си новаторски практики, чрез които уроците да стават по- интересни и да стимулират учениците да бъдат творци и да мислят критично. Венелин Николов – преподавател в ОУ „В. Левски“ гр. Разград, който вкара роботиката в училище сподели, че това е един страхотен начин децата да израстват и ако се вкарат такива часове в образованието, те могат да станат много интересни за децата. „Съвременните деца са много продуктивни, когато се поставят в ситуация, в която се състезават. Те искат да бъдат изследователи от много малки, да минат нещата през тяхната призма“, каза още г-н Николов. Преподавателите от СУ „Христо Ботев“- гр. Кубрат споделиха, че ежедневно в работата си използват различни иновативни методи, като залагат на творчеството, на креативността. Те са категорични, че децата стават все по-умни и затова трябва да им се дава повече свобода да творят и да се развиват. През месец декември, членовете на Областната комисия, определена със Заповед на Началника на Регионално управление на образованието – Разград номинираха за участие в Националния кръг ОУ „Васил Левски“ – град Разград, община Разград и СУ „Христо Ботев“- гр. Кубрат, община Кубрат.Предстои Национална комисия, определена от министъра на образованието и науката да оцени и класира номинираните от областните комисии участници.