дом Новини Публично обсъждаме проекта за бюджет на Разград за 2020 година на 20...

  Публично обсъждаме проекта за бюджет на Разград за 2020 година на 20 януари

  0
  ДЯЛ

  Започва обсъждането на проекта за бюджет за 2020 г. на Община Разград.

  От вчера стартира поредица от работни срещи, на които представители на различни звена, които се финансират от общинския бюджет, ще представят пред местната управа своите очаквания за финансовите параметри в сферата, в която работят. Изготвен е и график за обсъждане по населени места на средствата, предвидени за подобряване на инфраструктурата в съответното населено място, след което ще се проведе и работна среща с кметовете на населени места и кметските наместници.След работните срещи по сектори ще се проведе и Публичното обсъждане на проекта.

  С оглед по-голяма прозрачност и във връзка със стимулиране на гражданското участие във формирането на приоритетите на Община Разград публичното обсъждане ще се проведе на 20 януари, понеделник, от 17,00 ч. в кафе „Зайо Байо“. Община Разград кани гражданите, представителите на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица да присъстват на обсъждането и да направят своите предложения.Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет-Разград започват на 31 януари, а сесията, на която ще бъде внесена докладната с проектобюджета, ще се проведе на 11 февруари.

  Проектът за Бюджет 2020 ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Разград. Становища и предложения може да се изпращат на адрес: budget@razgrad.bg.