дом Новини Топъл обяд за жителите на община Разград продължава да осигурява фирма „Акансу”...

    Топъл обяд за жителите на община Разград продължава да осигурява фирма „Акансу” и през тази година

    0
    ДЯЛ
    След спечелен проект фирма „Акансу” ЕООД гр. Разград, регистриран доставчик на социални услуги, с управител Зекие Чакалова продължава дейността „Обществена трапезария” и за периода 02.01.2020 г. – 31.12.2020 г. В края на 2019 г. между Фонд „Социална закрила” и „Акансу” ЕООД е сключен договор №РД04-225/20.12.2019 г. за реализиране на дейността по социална услуга в общността „Обществена трапезария” на територията на община Разград. Стойността на договора е 87 000,00 лв. и се финансира от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. С проекта се осигурява помощ и подкрепа за най–уязвимите групи от населението. Потребители на услугата са: лица и семейства на месечно подпомагане по Закона за социалното подпомагане; с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии; скитащи и бездомни лица и деца. Топла храна до края на 2020 година ще получават общо 120 жители на община Разград, от които 39 в гр. Разград, 53 в с. Раковски и 28 в с. Стражец. Храната за селата Раковски и Стражец се превозва със собствен транспорт на доставчика на социалната услуга. Подборът на бенефициентите се извършва от комисия, в която участват представители на фирмата доставчик на услугата, Дирекция „Социално подпомагане“ и ОС на БЧК. Ръководството на фирмата благодари на всички партньори в изпълнението на хуманната мисия!