дом Новини Кметове и кметски наместници се включиха в обучение за връчване на съдебни...

    Кметове и кметски наместници се включиха в обучение за връчване на съдебни книжа и призовки

    0
    ДЯЛ
    Съдия Йорданова информира присъстващите в кои нормативни актове са уредени правилата за връчване на призовки и представи експозе по няколко основни въпроса: Защо е важно своевременното призоваване?; Как се удостоверява връчването?; На кого се връчва?; Къде се отбелязва отказът призованото лице да получи призовка?; Кога, къде и как се залепва уведомлението? Магистратът сподели още, че ако някой има нужда от допълнителна информация или има случай, в който не е сигурен какво трябва да направи, винаги може да потърси информация по телефона от деловодствата на съда, както и от бюро „Призовки”.
    Обучение по същата тема се проведе вчера в община Исперих за кметствата в Исперих и Самуил, а за утре е планирано обучение в община Кубрат – за кметовете и наместниците от населените места в Кубрат и Завет. Така ще се обхванат всички населени места в съдебния район, като целта е да се подобри начина на оформяне и своевременно връщане на съдебните документи. Това е второ обучение, като първото е било преди четири години. Намерението на съда е то да стане традиция и да се провежда при всеки нов мандат на кметове на кметства и кметове на общини, в които няма съдебно учреждение.