дом Новини Община Кубрат осигури заетост на 25 лица от уязвими социални групи, по...

  Община Кубрат осигури заетост на 25 лица от уязвими социални групи, по проект

  0
  ДЯЛ
  По проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“ бе осигурена заетост на 25 лица за 9 месеца на длъжност „Работник поддръжка“. Изборът на длъжност е направена от община Кубрат, така че да е подходяща и за мъже, и за жени при равни възможности и недопускане на дискриминация.
     Работата ще допринесе за повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на ромската общност. Целта на заетостта е да активира целевата група и да даде възможност за професионално развитие. Спазването на всички ангажименти и дейности договорени и възложени на служителите в звеното подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа на проекта.
     Връчването на договорите се случи в присъствието на кметът на община Кубрат г-н Алкин Неби, ръководителят на проекта г-н Орхан Мехмед, както и служители от общинската администрация. Г-н Неби пожела на всички успех и подчерта, че община Кубрат прави всичко възможно да бъдат назначавани все повече хора на работа.