дом Новини Община Кубрат окончателно погаси задълженията на водното дружество, над 2 милиона лева...

  Община Кубрат окончателно погаси задълженията на водното дружество, над 2 милиона лева дълг към ЕРП

  1
  ДЯЛ

  Община Кубрат извърши окончателно плащане по споразумителен протокол с „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД и ВиК „Меден Кладенец“. Това се случи днес в присъствието на кмета на Община Кубрат г-н Алкин Неби, управителят на ВиК- Кубрат г-н Метин Мехмедов и упълномощени представители на елекроразпределителното дружество.

  Ще припомним, че на 12 декември 2018г. „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД и Община Кубрат се споразумяха за дълга на ВиК „Меден кладенец“ за консумирана електроенергия. Задължението бе в размер от 3 милиона 176 хиляди лева. С подписания споразумителен протокол Община Кубрат стана гарант по дълга и се ангажира той да бъде погасен до края на 2019 г.

  Днес, остатъкът от дължимата сума в размер на 2 милиона 217 хиляди лв. бе изцяло изплатена. С този акт Община Кубрат окончателно погаси задълженията на водното дружество в Кубрат. Благодарение на кметът г-н Алкин Неби, председателят на Общински съвет – Кубрат г-н Хюсеин Юмеров и решенията на местния парламент електроразпределителното дружество ОПРОСТИ лихвата по главница в размер на 453 038.41 лв.