дом Новини Безплатни гинекологични и кардиологични профилактични прегледи за здравно неосигурени лица в Исперих

  Безплатни гинекологични и кардиологични профилактични прегледи за здравно неосигурени лица в Исперих

  0
  ДЯЛ

  Безплатни гинекологични и кардиологични профилактични прегледи за здравно неосигурени лица, осигурява община Исперих. Дейностите се изпълняват по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община Исперих“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съгласно Договор № BG05M9OP001-2.018-0024-C01. Проектът цели повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността при най-маргинализираните общности на територията на общината.

  100 жени без платени здравни осигуровки ще могат да се прегледат и изследват при акушер-гинекологът д-р Танер Кьосев. Безплатният преглед ще се състои от физикално изследване, ултразвукова диагностика на органите в малкия таз и цитонамазка за скрининг на рака на маточната шийка.

  200 неосигурени лица ще бъдат изследвани за сърдечно-съдови заболявания от кардиолозите д-р Тоня Христова и д-р Ареф Шакиба в МБАЛ – Исперих. Прегледът ще включва и електрокардиографска диагностика.

  При откриване на заболявания, на пациентите ще бъдат предписани съответните медикаменти, а при необходимост ще бъдат насочени към лечебни заведения и специалисти за последващо лечение.

  Медицинските прегледи ще се проведат на групи от по 20 човека. За определяне на деня и часа на прегледа е необходимо желаещите да участват в кампанията да се обадят на тел. 0886790834.