Над 200 деца от общината ще се обучават в средищни учебни заведения

  90
  ДЯЛ

  Седем учебни заведения да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища за новата 2019/2020 учебна година, гласуваха на сесия днес местните парламентаристи. Територията на община Разград обхваща 22 населени места, от които в 15 няма действащи училища, а в 11 – няма детски градини, поради което подлежащите на задължително предучилищно и училищно образование в тези селища пътуват до населени места, в които има детска градина или училище, което осъществява обучение в съответната група или в съответния клас.

  Те са следните и по предварителните прогнози данни в тях за обучение ще се приемат общо 204 деца, както следва: Основно училище „Васил Левски “, гр. Разград -32 ученици, Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград -40 ученици, Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Разград-27 ученици, Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград -35 ученици, Средно училище „Христо Ботев“, гр. Разград -21 ученици, Основно училище „Кирил и Методий“ , с. Киченица-19 ученици и Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец-30 ученици.

  На децата, които пътуват от други населени места – Радинград, Пороище, Ушинци, Мортагоново, Гецово, Благоево, Липник, Топчии, Дряновец и Балкански, ще бъде осигурен безплатен обяд, както и специализиран превоз.

  Списъкът на средищните учебни заведения се актуализира всяка година по мотивирано предложение на кмета и с решение на Общинския съвет, а след това окончателният списък за страната се утвърждава с Акт на Министерския съвет.

  Една детска градина от община Разград отговаря на критериите, посочени в постановление на Министерски съвет- Детска градина № 4 „Митко Палаузов“, гр. Разград, която се очаква да посещават 4 деца от съседните села, по две от Ушинци и Пороище.

  Детската градина е общинска и е на целодневна организация на учебния ден. За пътуващите до детската градина малчугани в задължителна предучилищна възраст е осигурен безплатен транспорт.