Експерти изследват водни проби от двете пречиствателни станции в Разград

    0
    ДЯЛ

    Проби от изхода на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и от тази на „Биовет“Ад – клон Разград, са взети по план, в средата на миналата седмица. Пробите ще се изпитват в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС. Резултатите ще станат ясни в началото на следващата седмица.

    Заради постъпили единични сигнали са извършени контролни проверки на „Биовет“ АД-клон Разград и „Грийнбърн“ ЕАД. Не са установени отклонения в технологичните процеси.

    От община Разград е получена информация, че е започнало третиране с птича тор на земеделските земи в селата източно от града. РИОСВ-Русе ще изпрати писма до Областната дирекция „Земеделие“ и Областна дирекция по безопасност на храните – Разград да упражнят по-строг контрол върху земеделските кооперации да се спазват добрите земеделски практики при торенето, за да не се допуска разпространие на неприятни миризми.