дом Новини Получаване на социални помощи – само ако децата редовно ходят на градина...

  Получаване на социални помощи – само ако децата редовно ходят на градина или училище

  0
  ДЯЛ

  Получаването на месечни социални помощи ще се обвърже с редовното посещение на детска градина или училище, това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от правителството. Новите разпоредби са във връзка с приетите изменения в законодателството.

  С приетите промени институциите ще получават информация и ще правят необходимата проверка на фактите и обстоятелствата за отпускане на помощта по служебен ред. Това ще облекчи административната тежест за гражданите, които кандидатстват за социално подпомагане.

  Ако деца на възраст от 5 до 16 години не ходят редовно или въобще не посещават образователната система, техните родители ще имат по-нисък коефициент за достъп до подпомагане от държавата, съответно 30 и 20 на сто от Гарантирания минимален доход. За подпомаганите семейства, в които децата посещават редовно училище, коефициентът е 100% или 75 лева.

  В момента месечни социални помощи получават около 25 000 души, а размерът на сумите ще се актуализира със средномесечната инфлация за съответната година, съобразно одобрената средносрочна бюджетна прогноза.

  Предложението е за година без социална помощ да остава семейство, чието дете от предучилищна група отсъства повече от три дни за една учебна година. За учениците санкцията е за отсъствие от пет учебни часа. Досега помощите се отнемаха при отсъствие на детето за срок от месец.

  Над 39 000 семейства миналата година са били санкционирани, тъй като не са пращали децата си на училище или на предучилищна. Това е с 3000 повече в сравнение с 2017, като в МТСП се отбелязват тенденции на рецидиви.

  Промените се правят, за да се отговори на препоръките на Европейската комисия от миналата година да се подобри обхватът на социалното подпомагане у нас. Затова е предвидено да се даде ежегодна индексация на размера на месечните социални помощи от началото на следващата година.

  Във връзка с преустановяването на дейността на Министерството на здравеопазването по издаването на разрешения за лечение в чужбина, закриването на „Фонд за лечение на деца“ и преминаването на съответните дейности към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), считано от 1 април 2019 г. се актуализира механизмът за подпомагане на правоимащите лица за покриване на съответните дневни и квартирни разходи. С промяната се продължава установената дългогодишна практика тези хора да получават съответната финансова помощ от държавата, свързана с разрешаването на здравословен проблем – в случая вече от НЗОК и от Министерството на труда и социалната политика.