дом Новини Журналистка стана PR на Окръжния съд в Разград

  Журналистка стана PR на Окръжния съд в Разград

  0
  ДЯЛ

  Вчера в присъствието на Председателя на Окръжен съд Разград Лазар Мичев и административния състав на съда, встъпи в длъжност новоназначеният служител „Връзки с обществеността” Илияна Банчева – Стоянова, след спечелен от нея конкурс.
  Тя ще предоставя информация на медиите и широката общественост за дейността на Окръжен съд – Разград, ще отговаря за протокола в правораздавателната институция.

  Илияна Банчева – Стоянова е завършила Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград, специалност „Културология” и следдипломна квалификация по „Педагогическа правоспособност” в Русенски университет „Ангел Кънчев” с придобита професионална квалификация „Учител”.
  Повече от 12 години работи в сферата на медиите. През 2007 г. започва професионалния си път като журналист във вестник „Гледища Днес”, а от 2015 г. е редактор в Общинско радио Разград.

  Разкриването на длъжността „Връзки с обществеността” в Окръжен съд Разград е част от политиката на Висшия съдебен съвет целяща подобряване информираността на обществото за дейността на съдебната власт, изграждането на положителен публичен образ и повишаване правната култура на гражданите.