дом Новини Отписване на кола в КАТ, само срещу документ за платен данък

  Отписване на кола в КАТ, само срещу документ за платен данък

  1
  ДЯЛ

  При прекратяване на регистрацията на автомобила си всеки задължително ще трябва да носи и документ за платен данък върху превозните средства, дължим към момента на подаване на заявлението за отписване на колата. Това предвиждат промени в Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. Те бяха обявени за обществено обсъждане, което ще продължи до 5 септември 2019 г.

  „Съществуват случаи, когато собственици прекратяват регистрацията на притежаваните от тях превозни средства, но не заплащат на съответната община местен данък върху превозното средство, дължим до този момент“, обясняват от МВР. И посочват, че това затруднява значително събирането на данъците.

  „Някои собственици не проявяват интерес да ги заплатят в сроковете, определени в Закона за местните данъци и такси. Няма обвързаност между действията по прекратяване на регистрацията на превозно средство и заплащане на дължимия местен данък“, изтъкват още от вътрешното ведомство.

  Затова предлагат към всички останали документи, които човек трябва да представи при отписването на колата си в КАТ, да се добави и такъв за платен данък.

  Идеята е този ангажимент на гражданите да отпадне от 1 октомври 2020 г., когато трябва да бъде създадена техническа възможност КАТ да получава тази информация по електронен път от Министерството на финансите.

  Освен това с промените в наредбата се предлагат специални регистрационни номера за електрическите автомобили. „Графичните знаци на регистрационния номер за електрически превозни средства се нанасят със черен цвят на зелен светлоотразителен фон“, е идеята на МВР.

  От вътрешното министерство обясняват, че поставянето на отличителни регистрационни табели на електрическите коли цели да ги направи по-разпознаваеми, да повиши осведомеността на обществото и да насърчи хората да мислят за по-чиста околна среда. Регистрираните електрически превозни средства ще могат да запазват табелите си, но ако собственикът желае, ще може да се извърши пререгистрация.