дом Новини Приеха промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

  Приеха промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

  0
  ДЯЛ

  Правителството прие промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.Те са свързани с новото законодателство в областта на политиката за хората с увреждания и ползването на лична помощ от пенсионери, които получават към пенсията си добавка за чужда помощ от Националния осигурителен институт (НОИ).

  Съгласно законодателството кандидатстващият за лична помощ трябва да даде съгласие добавката за чужда помощ да се превежда от НОИ на Агенцията за социално подпомагане (АСП). АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която е доставчик на лична помощ. По този начин добавката за чужда помощ ще се използва за заплащане на положения труд от личния асистент на пенсионера.

  С промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се регламентира, че сумите ще се превеждат на АСП за времето от започването на изпълнението на трудовия договор с асистента, предоставящ личната помощ, до края на месеца, в който той е прекратен. Когато трудовият договор е прекратен, НОИ ще продължи да изплаща добавката за чужда помощ към пенсията.