дом Новини Родна политика на лятна сесия: Диня, балон и кредит за над 6...

  Родна политика на лятна сесия: Диня, балон и кредит за над 6 милиона лева

  0
  ДЯЛ

  Съветниците в Разград одобриха на заседание вчера, предложението Общината да поеме краткосрочен дълг от фонд „ФЛАГ“ в размер над 6 милиона и 200 хиляди лева. Средствата са необходими, тъй като по думите на градоначалника Общината не разполага с такива, за обезпечаване на дължимите плащания по проекта за обновяване и реконструкция, въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на две училища, седем детски градини и две детски ясли в града.

  Проектът предвижда и изграждането на двуетажен физкултурен салон към езиковата гимназия и ОУ „Никола Й. Вапцаров“. В напреднал процес на изпълнение на строителните дейности са седем обекта, преди дни започнаха ремонтните работи в още две детски градини /“Зорница“ и „Незабравка“/, предстои да стартират и в останалите три.

  Във връзка с намерението, преди да се премине към гласуването на докладната председателят на групата съветници от ДПС Левент Апти поиска разяснение по няколко въпроса касаещи тегленето на кредита с цел повече прозрачност по отношение на финансиране и разплащане на дълга, с оглед на опасения относящи се до ощетяване на бюджета на Община Разград, респективно данъкоплатците.

  Породи се известна колизия при изказването на Иво Димитров, който позовавайки се на информация, че е финализирана процедурата за отдаване на бензиностанция „Шел“ на стойност 2 200 000 лева, характеризира докладната като ненужна:

  „Вместо Общината да тегли заеми, на които да плаща лихва и такса обслужване може съвсем спокойно да се справя с тази сума, която идва от бензиностанцията отдадена за ползване през следващите 10 години. Мисля, че сумата е достатъчна ‘мостова’, с която да може при ефективно разпределение на плащанията да покрие необходимостта от оборотни средства, които след това да бъдат възстановени от управляващият орган- това е въпрос само на професионализъм.“

  Той определи като напълно безотговорно да се търсят допълнителни средства, тъй като по думите му Общината разполага с ресурси и е ненужно да натоварва гражданите с излишни плащанията, които са „цената на досегашното неефективно управление“. Разкритикува политиките и работата на екипа на кмета и отметна нуждата от дисциплинирането им, който да ги накара да работят ефективо ‘поне до края на този мандат’.

  Градоначалникът така и не отговори конкретно, но отбеляза, че те не са на същото мнение и затова са внесли докладната с искането за тази сума.

  Средствата ще се усвояват на части чрез представяне на фактури, при лихвени условия, съобразно приетата ценова политика. Срокът за погасяване на заема е до 12 месеца от подписване на договора, а източниците за погасяване на главницата са плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ и собствени приходи. Кредитът ще се обезпечава чрез залог върху вземанията на Община Разград по Договора за безвъзмездна финансова помощ и залог върху собствени приходи на общината. Максималният лихвен процент ще се образува от шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,083%.

  В подкрепа на документа, своето съгласие дадоха общо 21 общински съветници, без „Против“ и „Въздържали се“. Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред Административен съд Разград.

  По време на сесията на местния парламент в Разград общинският съветник от РБ Иво Димитров поднесе диня на кмета, подтикнат от закачка за участието му като резач на деня в протестното бягане, което се организира вместо тазгодишния Лудогорски маратон, отменен от Кмета на общината, който в аргумента си се позова на бедственото положение, обявено във връзка с Африканската чума по свинете.

  В израз на ‘благодарност’, кметът отвърна на жеста, като му подари надут червен балон, подмятайки, че „динята се оказала много куха“, а разтълкуването на посланието остави на проникновението.