дом Новини Набират лични асистенти за хора с увреждания и кандидат-потребители

  Набират лични асистенти за хора с увреждания и кандидат-потребители

  0
  ДЯЛ

  Набиране на документи за назначаване лични асистенти, които ще предоставят услугата лична помощ и кандидат-потребители на услугата, стартира разградската общинска администрация.

  Кандидатите за участие в подбора за личен асистент следва да представят:

  Заявление за кандидатстване (по образец);

  √ Документ за самоличност (за справка);
  Автобиография;
  Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  Копие от сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти Копие от документи за допълнителна квалификация (при наличие на такива);

  Кандидатите-потребители за участие в механизма могат да бъдат:

  – Лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

  – Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

  – Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

  Кандидатите следва да подадат Заявление с копие от ТЕЛК в Дирекция „Социални подпомагане“ гр. Разград , с адрес: гр. Разград, бул. „Княз Борис I“ 72, за изготвяне на Индивидуална оценка на потребностите за хора с увреждания.

  Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за включване в механизма след изготвена Индивидуална оценка на потребностите за хора с увреждания: заявление-декларация за кандидатстване /по образец/; направление издадено от дирекция „ Социално подпомагане“, с определени брой часове за лична помощ.

  Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат в:
  👉 сградата на Община Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 5, стая 506 и стая 510,
  👉 документите са достъпни и на официалната интернет страницата на Община Разград: www.razgrad.bg, рубрика „Обяви“.

  Процесът на подбор на лицата се състои от два етапа: Допустимост по документи и Провеждане на индивидуално събеседване- интервю.
  Документи ще се приемат всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа от 22.07.2019 г. до 20.08.2019 г. в стая 506 или 508
  в административната сграда на Община Разград.

  За допълнителна информация: тел. 084618 218, Кольо Колев – ст. експерт към отдел „Социални дейности“ и Кадер Мустафова – мл. експерт към Отдел „Социални дейности“ към Община Разград.