дом Новини Първа копка днес даде старт на ремонта на детска градина „Зорница“ в...

  Първа копка днес даде старт на ремонта на детска градина „Зорница“ в Разград

  0
  ДЯЛ

  Днес бе поставен символичен старт на строителните дейности в Детска градина „Зорница“ гр. Разград. Ремонтните дейности обхващат сградата на градината и прилежащото дворно пространство. Концентрирани са във въвеждането на мерки за енергийна ефективност и монтиране на топлоизолационна система с оглед достигане на клас „С“ на енергопотребление на сградата, привеждане на сградата и двора в съответствие с изискванията за общодостъпна и безопасна среда и съпътстващи работи, изразяващи се в укрепване на сградата, плочниците и терена, оформяне на двора и площадките за игра.

  Подобряването на енергийната ефективност ще бъде постигнато чрез монтаж на топлоизолация по ограждащите стени и по покривите на сградата и подмяна на дървената и метална дограма с ПВЦ и алуминиева. Достъпната архитектурна среда ще бъде осигурена чрез изграждане на рампи, а в дворното пространство ще бъдат оформени 8 къта за игра.

  Строителните дейности се реализират в рамките на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е насочен към модернизиране на образователната инфраструктура и подобряване качеството на образованието в община Разград чрез извършване на обновяване и реконструкция, реализация на мерки за подобряване на енергийната ефективност и рехабилитация на дворните пространства на 11 обекта на образователната инфраструктура в град Разград и изграждането на нов физкултурен салон.

  Крайният срок за завършване на ремонтните дейности е 30 ноември т.г.