дом Новини МОН отменя два от изпитите след IV клас и въвежда два след...

  МОН отменя два от изпитите след IV клас и въвежда два след X клас, предлага 4 ваканции за децата

  16
  ДЯЛ

  ЗАПОЧВА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ГРАФИКА ЗА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

  Министерството на образованието и науката отменя два от задължителните изпити след четвърти клас – по предметите „Човекът и природата“ и „Човекът и обществото“. Въвеждат се два нови – след десети клас, по български език и литература и по математика. На тях ще се явяват задължително само учениците, които искат да завършат училищното си образование след десети клас, с който по новия закон приключва първата гимназиална степен. На тези изпити няма да се явяват учениците, които продължават в единадесети и дванадесети клас.

  Промените станаха ясни от публикувания днес проект на график за учебното време през предстоящата учебна 2019/2020 година от Министерството на образованието.

  Оттам аргументират отпадането на два от четирите изпита след четвърти клас с думите, че обучението по български и математика – предмети, по които външното оценяване се запазва – позволяват оценка на функционалната грамотност на учениците и затова другите два отпадат.

  Образователното министерство предлага за обществено обсъждане проект на график на учебното време през следващата учебна година.

  Четири са предвидените ваканции.

  Планира се есенната да е от 1-ви до 3-ти ноември 2019 година, а коледната да продължи 16 дни – от 21-ви декември 2019 г. до 5-ти януари 2020 г. включително. Денят 5 февруари е неучебен, преди да започне вторият срок на 6-ти февруари. От 11-ти до 20-ти април ще е пролетната ваканция за учениците от първи до единадесети клас, а от 16-ти до 20-ти април няма да учат дванадесетокласниците, които ще завършат на 14 май.

  На 29-ти май би трябвало да приключи учебната година за децата от първи до трети клас, на 16-ти юни – за учениците от четвърти до шести клас. Предвижда се до 30-ти юни да посещават училище учениците в паралелки в спортните училища, както и всички ученици от седми до 11 клас.

  Държавните зрелостни изпити са предвидени за 20 май 2020 година – по български език и литература, и на 22 май – втори изпит. Предлага се на 9-ти юни 2020 г. да се проведе Национално външно оценяване (НВО) по български език и литература за седми и десети клас. НВО по математика за тях може да е на 11 юни.

  За Външното оценяване за четвъртокласниците планираните дати са 27-ми и 29-ти май. То ще бъде по български език и математика.

  Успоредно са предложени за обсъждане и проекти на графици на ученическите олимпиади, на националните състезания, както и на състезанията по професии през следващата учебна година.
  Времето за обсъждане на предложените от МОН варианти е един месец от публикуването на официалната страница на министерството. Всички постъпили становища ще бъдат разгледани.