дом Новини Безплатни медицински прегледи на социално слаби лица осигурява Община Самуил

  Безплатни медицински прегледи на социално слаби лица осигурява Община Самуил

  0
  ДЯЛ

  Безплатни медицински прегледи и изследвания на 600 здравно неосигурени лица, в това число и роми, организират в най-малката разградска община Самуил. Предвижда се те да бъдат извършени през последните месеци на тази и първите на следващата година, като за целта ще бъде подготвен график, след проведено анкетно проучване сред жителите на общината.

  200 жени от уязвимите групи ще могат да се прегледат и изследват при акушер-гинеколог, включващ ултразвукова диагностика на органите в малкия таз, ехомамография, цитонамазка за скрининг на рака на маточната шийка с резултат, всички необходими консумативи, оборудване и екарисаж. 300 души с неплатени здравни осигуровки ще бъдат изследвани за сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет. Те ще включват изследвания и прегледи при лекар специалист, електрокардиография, пълна кръвна картина.
  100 неосигурени мъже ще бъдат изследвани за заболявания на простатата и бъбреците. Те ще включват прегледи от уролог, ултразвукова диагностика на простата и бъбреци и изследване на простатно-специфичен антиген.

  Профилактичните прегледи ще се правят на групи, приблизително от по 20 човека. При откриване на заболявания, на пациентите ще бъдат предписани съответните медикаменти, а при необходимост ще бъдат насочени към лечебни заведения и специалисти за последващо лечение. На всички прегледани ще се издават документи, удостоверяващи извършените прегледи и изследвания със съответните препоръки и/или лечение.
  Финансирането е осигурено по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в община Самуил“. Основната цел на този проект е да допринесе за повишаване на качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализация на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход.
  Поръчката, чрез която ще се изберат изпълнители на дейността възлиза на стойност 70 000 лева, без ДДС. Програмата е в отговор на нуждите на местните хора. Самуил е най-малката община в Разградска област, с висока безработица, голям брой на социално слаби и здравно неосигурени граждани, обясни кметът доктор Бейтула Сали, който дълги години е работил като общопрактикуващ лекар в района.

  Безвъзмездните медицински прегледи и изследвания на здравно неосигурени лица ще се правят в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”, финансирана от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж” за периода 2014-2020 г.