дом Новини Приемат заявления за почасови здравно-социални услуги в домашна среда в община...

  Приемат заявления за почасови здравно-социални услуги в домашна среда в община Кубрат

  98
  ДЯЛ

  Община Кубрат стартира прием на заявления за ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 часа на ден, от кандидат потребители.

  Целевите групи, които попадат в обхвата на услугата „Патронажна грижа“ са:
  – лица на възраст над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които не могат да организират самостоятелно бита си и ежедневните си дейности;
  – лица с увреждания с валидно експертно решение на ТЕЛК;

  След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден /ежедневно или периодично по график/, според потребностите.

  По проекта ще се предоставят интегрирани услуги (от медицински лица, домашни помощници, шофьор и социален работник) на хората от целевите групи, а от друга страна ще се осигури заетост на безработните лица в трудоспособна възраст и ще се даде възможност на хората с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване да избират желаната здравна и социална услуга.

  Документи за кандидатстване от горепосочените групи лица могат да се подадат до 18 юли /четвъртък/ включително.