дом Новини От утре всички общини ще използват уеднаквени заявления за най-масовите услуги

  От утре всички общини ще използват уеднаквени заявления за най-масовите услуги

  0
  ДЯЛ

  От утре, всички общини на територията на страната са задължени да използват уеднаквени, стандартизирани заявления за 16-те най-масово предоставяни услуги. Това става възможно с приетото по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев изменение на Наредбата за административно обслужване.

  Сред стандартизираните заявления са издаване на скици за недвижими имоти и разрешение за строеж, одобряване на подробен устройствен план, заверка на документи за гражданско състояние в чужбина, както и издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.
  Това е следващата стъпка от процеса на стандартизация на административните услуги след постигнатото през 2018 г. уеднаквяване на услугите, предоставяни от областните администрации.
  По този начин се облекчават гражданите и бизнесът, намалява се административната тежест чрез отпадане на документи и се спестява време при получаването на резултата от извършената услуга.
  Всички стандартизирани документи ще бъдат вписани в Регистъра на услугите към Административния регистър.