Официално: Вдигат помощите за отопление за предстоящата зима

  0
  ДЯЛ

  Помощта за отопление става 93,18 лв. месечно, което е с 24,5% повече в сравнение с миналия зимен сезон.
  Общата стойност на помощта, която се изплаща от Агенцията за социално подпомагане за периода 1 ноември – 31 март, ще се повиши с 91,75 лв. – от сегашните 374,15 лв. на 465,90 лв., съобщиха от МТСП.

  Повишението е разписано с промени в Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, която беше обнародвана в Държавен вестник на 28.06.2019 г. Базата за определяне на размера на помощта нараства от 385 киловатчаса на 500 кВтч. Причина за увеличението на помощта са и определените от Комисията за енергийно и водно регулиране по-високи цени на електрическата енергия, които влязоха в сила от 1 юли.

  Предприети са и мерки, за да не отпаднат хора от енергийно подпомагане поради увеличението на пенсиите от 1 юли с 5,7%. С промените в нормативната уредба е разширен обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ.

  Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.

  Прогнозите са, че това ще увеличи с около 45 000 подпомаганите семейства, като броят им ще достигне 255 000. През миналия отоплителен сезон (2018-2019 г.) с целева помощ за отопление са били подпомогнати 209 647 хора и домакинства.

  Кандидатстването за енергийно подпомагане започна на 1 юли и ще продължи до 31 октомври.
  Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.