дом Новини Проверяват отлагане на замърсени води в язовир Липник

  Проверяват отлагане на замърсени води в язовир Липник

  0
  ДЯЛ

  Екип експерти от РИОСВ-Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ извършиха вчера съвместна проверка на язовир „Липник“, в с. Липник, община Разград. Проверката е извънредна и е по сигнал на концесионера за отлагане на замърсени води и оцветяване повърхността на язовира.

  При обход на дерето, подхранващо язовира и около водното му огледало не са открити следи от замърсявания, отлагания по брега или наличие на мъртва риба. Взети са водни проби след регламентираната точка на заустване на млекопреработватено предприятие в района. Те ще бъдат изпитвани в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС по показатели, които са заложени в специализирана наредба за характеризиране на повърхностните води. Резултатите ще станат ясни до 10 дни.

  Проверка е извършена и на млекопреработвателното предприятие, собственост на „Имдо“ ООД. На място е установено, че няма нарушения на технологичния процес в работата на пречиствателните съоръжения. Операторът не е представил на място изисканите документи, удостоверяващи предаването на част от отпадъчните води, формирани от дейността на предприятието. Дадени са предписания за представянето им в кратки срокове. Поверката по сигнала продължава.