дом Новини Лятна бригада за Заветските студенти

  Лятна бригада за Заветските студенти

  1
  ДЯЛ

  За пета поредна година Община Завет организира Лятна студентска бригада за студенти в редовна форма на обучение и с постоянен адрес на територията на лудогорската община. Броят на отпуснатите работни места е определен с решение на Общинския съвет в Завет, в рамките на плануваните по бюджета на Общината средства. Комисия допусна 10 студенти от общинския център и селата Брестовене, Сушево и Веселец.

  Посочените кандидати следва да се явят на интервю на 2 юли (вторник) от 9.30 часа в стая 201 в сградата на Община Завет.

  С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с размер на възнаграждението – 360 лева, като двата месеца ще се зачитат за трудов и социален стаж.
  В периода от 10 юли до 11 септември за 5 часа на ден младежите ще бъдат ангажирани с дейности по озеленяване, поддържане на изградените зелени площи и площадки, благоустрояване на населените места в състава на община Завет.

  Целта на Програмата за лятна студентска бригада е да осигури заетост на младежите в общината, придобиване на трудови навици, да създаде умения и знания, които да приложат в бъдеще в реална работна среда, същевременно и да заработят лични средства, с които да си помогнат финансово за новата учебна година.