дом Новини 64 наказателни производства са внесли прокуратурите в Разградско през миналия месец

  64 наказателни производства са внесли прокуратурите в Разградско през миналия месец

  0
  ДЯЛ

  64 наказателни производства са внесени за разглеждане през месец май от Окръжната прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район.

  Обвинителните актове са 42 срещу 49 обвиняеми лица. Най-много са регистрирани общоопасни престъпления- 16 бр., следвани от по 9 бр. престъпления против собствеността и стопанството.

  Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така: престъпления против личността: 1 бр.; престъпления против брака и семейството 3 бр.; престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 1 бр.; документни престъпления: 3 бр.; престъпления против реда и общественото спокойствие: 3 бр.

  Броят на внесените предложения за споразумения са 17 срещу 19 лица.

  Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес през предходния месец – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.