дом Новини Ремонти в изборната година, стягат улици в Кубрат, Исперих и Завет

  Ремонти в изборната година, стягат улици в Кубрат, Исперих и Завет

  0
  ДЯЛ

  Кметове на три лудогорски общини Кубрат, Исперих и Завет подписаха договори с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за ремонти на улици по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г..

  Кметът на Кубрат Алкин Неби сключи контракт за одобрен проект на стойност 1 120 410,87 лв. С него се предвижда извършването на реконструкция на части от уличната мрежа в град Кубрат- ремонт на ул.“Назъм Хикмет“ и село Савин – улица „Цар Цимеон“ (етап 1), уточниха от местната администрация.

  В размер на 1 407 991лв. е проектът, който ще се изпълнява в Исперих. В него е включено цялостно асфалтиране на три от най-компроментираните улични настилки в града – ул.“Хан Аспарух“ /от автогарата до магазин „Пацони“/, ул.“Христо Ботев“ /от кръстовището с ул.“Мургаш“ до ул.“Лудогорие“/ и ул.“Искър“, която минава пред магазин „Пацони“. По ул. „Хан Аспарух“ ще бъдат подменени бордюрите и тротоарите, нови бордюри ще бъдат положени и по другите две улици.

  На договор за финансиране, в размер на 1 152 716, 33 лв. без ДДС, на проект за ремонт на 7 улици в 5 населени места в община Завет се разписа кметът Ахтер Велиев. По него се предвижда цялостно асфалтиране на следните седем улични настилки: гр. Завет – ул. „Кирил и Методий“ и ул. „Иван Вазов“, кактои в селата: Брестовене – ул. „Христо Ботев“ и ул. „Арда“, с. Острово – ул. „Трети март“, с. Веселец – ул. „Христо Ботев“ и с. Прелез – ул. „Йордан Йовков“.

  Предстои слючване на договор по още един одобрен проект на Община Завет, сподели кметът Ахтер Велиев. С него се предвижда подмяна на отоплителната инсталация и ремонт на сградата на общинската администрация по процедура чрез подбор Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г..