дом Новини Село Липник, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ясеновец и ДГ...

  Село Липник, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ясеновец и ДГ „Зорница”- гр.Разград сред първенците в кампанията за пролетно хигиенизиране

  0
  ДЯЛ

  Вчера кметът на Община Разград д-р Валентин Василев и зам.-кметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов връчиха наградите на класираните в кампанията за пролетно хигиенизиране на населените места в община Разград. Тя се проведе в следните категории: „Населени места“, „Училища“, Детски градини“, „Организации и фирми“ и „Гражданско участие“.

  Ето и отличените в различните категории, които получиха награди:

  1. Категория „Населени места“:

  – първо място – с. Липник с предметна награда на стойност до 300 лв. /триста лева/.

  – второ място – с. Киченица с предметна награда на стойност до 200 лв. /двеста лева/;

  – трето място – с. Раковски с предметна награда на стойност до 100 лв. /сто лева/.

  2. Категория „Училища“:

  – първо място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ясеновец, община Разград с предметна награда на стойност до 300 лв. /триста лева/;

  – второ място – ПГТС „Христо Смирненски” гр. Разград с предметна награда на стойност до 200 лв. /двеста лева/;

  – трето място – МУЦ гр.Разград с предметна награда на стойност до 100 лв. /сто лева/.

  3. Категория „Детски градини“:

  – първо място – ДГ № 12 „Зорница” гр.Разград с предметна награда на стойност до 300 лв. /триста лева/;

  – второ място – ДГ № 7 „Васил Левски” гр. Разград с предметна награда на стойност до 200 лв. /двеста лева/;

  – трето място – ДГ „Здравец” с.Гецово, община Разград с предметна награда на стойност до 100 лв. /сто лева/.

  4. Категория „Организации и фирми“:

  – първо място – „Пътно строителство“ АД гр. Разград за поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай административната и производствена база на бул. „Княз Борис”№ 120 в гр.Разград с предметна награда на стойност до 300 лв. /триста лева/;

  – второ място – „Мемо Трейд” ЕООД гр. Разград за поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай производствен обект на ул. „Ветеринарна“ и ул.„Добруджа” в гр. Разград с предметна награда на стойност до 200 лв. /двеста лева/;

  – трето място – „Стесия” ООД гр. Разград за поддържане и почистване на обществени озеленени площи покрай търговски обект на ул. „Бузлуджа” № 2 в гр. Разград с предметна награда на стойност до 100 лв. /сто лева/.

  5. Категория „Гражданско участие“ :

  – първо място – Елка Тодорова Йовчева и Милка Тодорова Стоянова живущи на ул. „Димитър Димов“ № 10 в с. Гецово, община Разград за полагане на постоянни грижи за поддържане чистотата и състоянието на озеленените прилежащи тротоарни площи с предметна награда на стойност до 300 лв. /триста лева/;

  – второ място – Лъчезар Кирилов Герасимов за полагане на постоянни грижи за поддържане чистотата и състоянието на озеленените прилежащи тротоарни площи на ул.„Любен Каравелов” № 38 в гр. Разград с предметна награда на стойност до 200 лв. /двеста лева/;

  – трето място – Недялка Йорданова Русенова за полагане на постоянни грижи за поддържане чистотата и състоянието на озеленените прилежащи тротоарни площи на озеленени тревни площи на ул. „Даме Груев“ № 5 в гр. Разград с предметна награда на стойност до 100 лв. /сто лева/.

  След награждаването бе проведена томбола с участниците в акцията „Бонбони за смет“ с много други награди за малчуганите.