дом Новини От утре НОИ ще изчислява пенсиите по двете методики и ще определят...

  От утре НОИ ще изчислява пенсиите по двете методики и ще определят по-благоприятния вариант за пенсиониране

  0
  ДЯЛ

  От утре (7 май 2019г.) бъдещите пенсионери ще могат да попълват новия образец за отпускане на пенсия, който ще дава възможност на хората да изберат по коя методика да се пенсионират. Експертите на НОИ ще изчисляват по служебен път кой размер на пенсията е по-благоприятен – по старата или по новата методика”

  Чрез комбинирания еректронен калкулатор на НОИ ще може да се изчислява както прогнозен индивидуален коефициент, така и прогнозен размер на пенсията едновременно и по старата, и по новата методика.

  Експертите уточниха, че електронната услуга изчислява предварителен, но не окончателен размер на коефициента и на пенсията, защото е възможно в регистъра на осигурените да има неточни или липсващи данни от началния му тестов период. Когато хората дойдат с документите в ТП на НОИ, ще им се изчислят точните размери.

  В електронната услуга при изчисляване на прогнозния размер се изтеглят данните от Регистъра на осигурените след 1996 година. Особеност при електронната услуга е, че целият стаж, който хората ще посочат преди 1997 година, ще бъде третиран като трета категория, а при пенсионното производство, при показани документи, които доказват категорията, ще се определи точната.

  Експертите уточниха, че трите най-добри години ще се избират въз основа на личното предпочитание на хората, тъй като за този период няма регистър. Колкото по-точни са данните, въведени от бъдещите пенсионери, толкова по-точен ще е прогнозният размерът на пенсията.

  Дори да не бъде попълнена тази част, при представени документи за тези три години служителите на НОИ ще правят изчисления и по двете формули, и ще определят по-изгодния вариант.

  НОИ пази всички изчисления, които са направени от бъдещите пенсионери чрез електронния калкулатор, независимо колко на брой са. Ако не се въведат данните за трите най-добри години преди 1997 година, по подразбиране калкулаторът работи по новата методика и изчислява прогнозен размер по нея.