дом Новини За месец ще измерват тестово чистотата на въздуха в Разград

  За месец ще измерват тестово чистотата на въздуха в Разград

  0
  ДЯЛ
  0.9.138

  Стартира едномесечно тестово замерване на качеството на въздуха в Разград. Инициативата е по предложение на Областния управител на Разград за разрешаване на екологичните проблеми на жителите на Лудогорието, информират от Областна администрация.

  Базовата измервателна станция за наблюдение на качеството на околната среда „Smart sense“ е сред най-новите технологични решения, като в момента подобна функционира в България само във Велико Търново.

  Чрез нея има възможност за замерване с шест сензора, за Разград замерването ще е по следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород, финни прахови частици. Информацията от замерванията в реално време може да се препраща към до 10 телефонни или компютърни устройства чрез специална софтуерна платформа.

  След допълнителни настройки и доуточняване на местоположението й базовата автоматична станция ще бъде пусната в експлоатация днес или в понеделник, като ще бъде обявено допълнително и къде може да се проследят данните, които отчита.