дом Новини Язовирите в Разградско с достатъчно свободен обем за пролетните дъждове

  Язовирите в Разградско с достатъчно свободен обем за пролетните дъждове

  0
  ДЯЛ

  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и областна администрация Разград работят в пълна координация за безопасната експлоатация на язовирите. Това подчерта председателят на ДАМТН Петър Горновски по време на работна среща с областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен. Към този момент язовирите на територията на разградска област са с достатъчно свободен обем за предстоящите пролетни дъждове, както и очакваното снеготопене.

  Акцентът по време на дискусията беше предстоящата категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. С въвеждането й ще се даде възможност за определяне на различна периодичност на проверките от страна на контролните орган. Язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация, а именно: първата висока степен, втора значителна степен и трета ниска степен. По този начин ще се гарантира извършването на ежегодни проверки на язовирите с висока и значителна степен на потенциална опасност. Определената степен ще има значение при определяне на изискванията за експлоатация на съоръженията.

  Петър Горновски подчерта, че от създаването на Главната дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към агенцията през 2016 г., се отчита значително подобрение при стопанисването на водоемите в страната. Той заяви, че за периода на миналата година и началото на 2019 г. инспекторите на ДАМТН са извършили над 70 проверки на язовири, находящи се на територията на разградска област. Направените предписания са 222, голям брой, от които са по техническата документация на водните обекти.

  Относно безопасната техническа експлоатация на язовирите, предписанията, които най-често са срещани са за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.

  От читателя