дом Новини Без ток в утрешния ден

  Без ток в утрешния ден

  98
  ДЯЛ

  Утре от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Голям извор, Мандра – Църквино, Радиовъзел, ПС „ВИК Лудня“, ПС „Хърсово“; с. Ясеновец – ТП-2, ТП-4, ТП-6, улиците „1-ви май“, „3-ти март“, „Арда“, „Бели Лом“, „Бузлуджа“, „Венелин“, „Вит“, „Вихрен“, „Волга“, „Драва“, „Дунав“, „Елин Пелин“, „Ив. Вазов“, „Искър“, „Космос“, „Л. Димитрова“, „Люлин“, „Мадара“, „Марица“, „М. Палаузов“, „Огоста“, „П. Пенев“, „Пирин“, „Родопи“, „Рила“, „Кирил и Методий“, „Средна гора“, „Стара планина“, „Тунджа“, „Янтра“ и „Ясен“.

  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на Лозя Разград, с. Недоклан, с. Ясеновец и с. Самуил.

  На 02.04.2019 г. от 09:00 ч. до 13:00 ч., поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – фирма „Обитех“, „ЗОЕКС България“ ЕООД, Тягова подстанция БДЖ-Г. Оряховица, Птицекланица захранвана от извод „Старт“.

  От 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Топчии и с. Просторно.

  Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Липник, с. Киченица, с. Побит камък; ВТП „Военни“, ТП „Циментов силоз“; ПС на ВИК, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посочените селища.

  В утрешния ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Савин, с. Севар, с. Сушево; Кравеферма – ТКЗС Савин; Кравефермите на фирма „Асотекс“ – Севар и Птицеферма с. Сушево.