дом Новини Продължава приемът на заявления–декларации за включване в Националната програма „Асистенти на хора...

  Продължава приемът на заявления–декларации за включване в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания”

  0
  ДЯЛ

  Агенцията за социално подпомагане (АСП) напомня, че продължава приемът на заявления-декларации за включване в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НП АХУ), информират от агенцията. Приемът на заявленията е започнал от 11 февруари. Те се подават по настоящ адрес в дирекциите „Социално подпомагане“.

  НП АХУ е част от мерките, заложени в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ), който се приема ежегодно от Министерския съвет и се реализира чрез изпълнението на дейност „Личен асистент“ и дейност „Помощник-възпитател“.

  Програмата се изпълнява от АСП в партньорство с Агенцията по заетостта. Съгласно определените в НПДЗ за 2019 г. параметри за изпълнение на НП АХУ, за дейностите „Личен асистент“ и „Помощник възпитател“ е предвидено осигуряване на заетост на 1900 души при 5-часов работен ден.

  Трудовият договор с лицето, одобрено за включване в дейностите „Личен асистент” или „Помощник-възпитател, се сключва със съответната дирекция „Социално подпомагане”.

  Подробна информация за условията и реда за включване в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ може да намерите на електронната страница на АСП http://www.asp.government.bg/web/guest/programs-and-projects, в рубриката „Програми и проекти“.