дом Новини Хора от третата възраст гостуваха на ОИЦ – Разград

  Хора от третата възраст гостуваха на ОИЦ – Разград

  0
  ДЯЛ

  Събитието бе по инициатива на Oбщинския съюз на пенсионерите в Разград. То се проведе в офиса на Областния информационен център (ОИЦ) и на него присъстваха членовете на Изпълнителното бюро и председатели на клубове в организацията.

  Експертите от ОИЦ запознаха участниците с изпълняваните европроекти за подобряване на градската и околната среда по оперативните програми „Региони в растеж” и „Околна среда” за периода 2014-2020 г. Представени бяха дейностите, постигнатите междини и очакваните резултати по проектите за паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел”; обновяването на образователните институции и мерките за енергийна ефективност в тях; модернизирането на социалната инфраструктура; изграждането на социални жилища; изграждането на компостираща инсталация за битови отпадъци и др.

  Във втората част от срещата на възрастните хора бяха представени правата на гражданите в ЕС, по-важните европейски институции, техните функции и отговорности.

  Последва дискусия по двете теми на събитието, като гостуващите получиха отговори на всички зададени въпроси.

  Присъстващите получиха екземпляри от последната печатна брошура на ОИЦ за успешни проекти в Лудогорието, подкрепени с евросредства през настоящия програмен период 2014-2020 г.

  На тръгване пенсионерите изразиха удовлетворението си от предоставената информация и заявиха желание подобни срещи да продължат периодично, защото са много полезни.