дом Новини Д-р Надие Карагьозова модерира „Ателие за родители” в СУ „Христо...

  Д-р Надие Карагьозова модерира „Ателие за родители” в СУ „Христо Ботев”- Лозница

  0
  ДЯЛ

  По покана на директора на СУ „Христо Ботев” Румяна Костадинова, д-р Надие Карагьозова гостува на 16 март 2019 година в третото издание на проекта „Заедно извън клас-училището и семейството споделят отговорности за бъдещето на детето”.

  Проектът е спечелен от училището по Национална програма „Заедно за всяко дете 2018” и е единственото в областта, което работи по проекта. До момента са реализирани две съвместни инициативи с родителската общност – „Спортен празник” и „Творческа работилница”. Целта на проявите е заздравяване връзката дете-родител, родител-учител , ученик-ученик и формиране на емоционална близост, която да прави общуването полезно и ефективно на всички нива и да нови удовлетвореност у всички участници.

  Третата среща, състояла се на 16 март тази година в училището откри директора на институцията Румяна Костадинова, която запозна участниците с ползите от предишните срещи и необходимостта от присъствието на родителя в училището и съвместната грижа на родители и учители около потребностите на подрастващите , които трябва да израстнат като пълноценни граждани на обществото и да са неговото по-добро и по-светло утре. Третият модул от проекта си постави за цел да образова и информира родителската, учителската и ученическата общност с „добри практики на взаимодействие на образователните институции с родителите”.

  С лектория на тема „Психично и физическо здраве на децата в периода та пубертета” и тренинг на тема: „Разпознаване на негативни прояви у децата –агресия, насилие, тормоз и справяне с тях”, д-р Надие Карагьозова провокира аудиторията и превърна срещата в широка и полезна дискусия, в която с примери от практиката всички участници от срещата нищиха въпроси свързани със света на юношата-как да се справим с детето през трудната възраст, как да изградим успешни доверителни връзки дете-родител, как да провокираме интереса на детето към общуване и ползите от споделяне със значим за него възрастен и още много други въпроси бяха на фокус в продължилата близо три часа дискусия.

  Позитивната дискусия се проведе в специално създадена стая в училищното пространство, която е предназначена за родителите, които имат възможност да я посещават по всяко време и да споделят общо време и дейности както със собствените си деца така и с техните връстници и работещите специалисти в образователната институция.

  Специалните кътове за творчество, четене, рисуване са създали достатъчно настроение в помещението, което не остава скрито за външния посетител. От сръчните им ръце са изработени оригинални мартеници и картички, с които са зарадвани жителите на лудогорския град по време на мартенските празници.

  В заключителното си слово д-р Н. Карагьозова, приветства усилията на училищното ръководство и благодари на родителите, че не са безразлични към проблемите и негативните тенденции от ежедневието, които не подминават съвременното училище и съвременното семейство и подчерта от необходимостта заедно да излъчват позитивни послания и изграждат диалог базирано на споделени ценности и отговорности. Д-р Карагьозова предостави авторски книжки, които съдържат идеи за позитивно семейно и училищно възпитание, както и материали за методическа помощ и подкрепа.

  „Най-добрият учител за Вас скъпи родители, е вашето собствено дете и колкото по-често намирате време за общуване и полезни дейности, толкова по-добре ще виждате плодовете на вашите усилия и ще виждате срещу вас едно уверено с добро самочувствие дете, които е подготвено за живота,”, обобщи д-р Карагьозова.

  Предстоят нови срещи с родителската общност по реализиране целите на проекта.