дом Новини Читалище „Делиорман“ с най-ниската субсидия в Община Разград

Читалище „Делиорман“ с най-ниската субсидия в Община Разград

105
SHARE

 

Със Заповед на Кмета на Община Разград д-р Валентин Василев е разпределена годишната държавна  субсидия за дейността на народните читалища в Община Разград за 2019година.

Вчера от 10,00ч. сградата на Община Разград в зала 102 се проведе второ заседание на Комисията за разпределение на субсидията за народните читалища на територията на Област Разград за 2019 година, в изпълнение на чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища и Указанията на Министерството на културата за организацията и методиката за прилагане на критериите за разпределение на субсидията за народните читалища.  Първото заседание на читалищните дейци бе за отчетност на читалищата през изминалата 2018 година, което се провело миналата седмица, научи ЛудогориеНюз

Субсидията на всяко читалище се изчислява по предварително приет механизъм, изграден от основни критерии, състоящ се от отделни показатели, които обуславят дейността на читалището.  Всяка година читалищата изпращат формуляри за субсидирана численост до Министерството на културата, съгласно Правилата за предоставяне на бюджетни средства за допълнителна субсидирана бройка, в предвид необходимостта си.

В Община Разград съдебно регистрирани  са 25 народни читалища, обединили в себе си традиции и съвременност, те са потенциал за въздействие в приоритетни сфери на обществено-икономическото развитие на общината, както и с възможност да откликнат на актуалните културно-просветни, информационно-консултантски и социални потребности на гражданското общество.

Разпределената държавна субсидия от Община Разград и Регионален експертно – консултативен и информационен център  „Читалища“ , съвместно с ръководителите на читалищата е за цялата 2019 година, в която влизат разходи за назначаване на читалищни секретари, библиотекари, музиканти и др.,разходи за заплати осигуровки, разходи за отопление и поддръжка на читалищната база, разходи за дейности и много др.

Най-висока субсидирана численост има Читалище Напредък – 232 667лева, а най-ниска -Читалище Делиорман – 3576лева за 2019г.

Ето и списък от публичния регистър на народните читалища, регистрирани в Министерството на културата  към Община  Разград

НЧ“Просвета 1985г.“с.Топчии 2 бр. 20 007 лева

НЧ“Пробуда 1919г.“с.Раковски  1 бр. 9 822 лева

НЧ“Развитие 1869г.“ гр.Разград  23,5бр. 192 366 лева

НЧ“Напредък  1901“ гр.Разград 19,5бр. 232 667лева

НЧ“Просвета 1919г.“ с.Пороище 1бр. 9 689 лева

НЧ“Просвета 1883г.“ с.Гецово 2 бр.  23 736 лева

НЧ“Пробуда 1947г.“ с.Стражец 1бр.   8 886 лева

НЧ“Напредък -1895г.“ с.Дряновец 1 бр. 11 963 лева

НЧ“Съгласие 1891г.“ с.Осенец 1 бр.  10 100 лева

НЧ“Просвета-1884г.“ с.Балкански 1 бр. 8 528 лева

НЧ“Просвета-1871г.“ с.Благоево 1 бр. 9 757 лева

НЧ“Извор-1936г.“  с.Липник  1бр. 8 893 лева

НЧ“Прозрение 1927г.“  с.Киченица 1 бр. 8 851 лева

НЧ“Просвещение-1911г“ с.Дянково  1 бр.   8 962 лева

НЧ“Св.Св.Кирил и Методий 1929“ с.Ясеновец 1 бр.  8 845 лева

НЧ“Самообразование-1894г.“ с.Побит камък 2 бр. 20 109 лева

НЧ“Съзнание-Недоклан 1927“ с.Недоклан 1 бр. 4 871 лева

НЧ“Наука 1929г.“  с.Радинград 0,5 бр. 5 373 лева

НЧ“Нов живот 1909г.“ с.Ушинци 1  бр. 6 800 лева  

НЧ“Отец Паисий – 1922г.“ с.Черковна 0,5 бр. 4 338 лева

НЧ“Светлина 1928г.“ с.Мортагоново 1 бр.  8 885 лева

НЧ“Слънчев лъч-1902г.“  с.Островче  1  бр. 11 888 лева

НЧ“Съзнание-1963г.“ с.Просторно 1 бр.  9 568 лева

НЧ“Бузлуджа 2010г.“  гр.Разград 17 428 лева

НЧ“Делиорман 2014г.“  гр.Разград  0,25 бр. 3  576 лева.