дом Новини Сформираха Областен съвет за интеграция на хората с увреждания в Разград

  Сформираха Областен съвет за интеграция на хората с увреждания в Разград

  104
  ДЯЛ

  Областен съвет, състоящ се от 26 учредители, за интеграция на хората с увреждания бе създаден в Разград, информират от пресцентъра на областната управа. Той е консултативен орган към Областна администрация-Разград за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно равнище при разработването и провеждането на политиката в областта на интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания.

  В приветствието си към участниците в заседанието г-н Хюсмен, който е и председател на съвета припомни, че често хората с увреждания се нуждаят от положителни усилия от страна на обществото, за да имат еднакъв шанс за участие. Хората с увреждания имат точно същите права като тези на хората без увреждания, въпреки това обаче те са обект на пряка и непряка дискриминация в почти всички области на живота – коментира още г-н Хюсмен. Той увери представители на общински управи, държавни институции и граждански структури, че разчита на всеки от тях за предложения при разработването на стратегии, планове, мерки и други дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на хората с увреждания на областно ниво.

  На учредителното заседание бе приет Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания, а директорът на Регионална дирекция “Социално подпомагане“ Татяна Костова представи новостите в Закона за хората с увреждания.

  Учредителите взеха решение да провеждат заседания на всеки 3 месеца, но следващото ще е непосредствено след приемането на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, срокът за което е края на месец март. На следващото заседание ще бъде представена и обобщена информация от ангажирани институции относно достъпната архитектурна среда в населените места в Област Разград.

  На учредителното заседание бяха обсъдени възможности за трудова реализация на хората с увреждания.