дом Новини Обявиха грипна епидемия в Област Разград от днес

  Обявиха грипна епидемия в Област Разград от днес

  1
  ДЯЛ

  Във връзка с усложнената епидемична обстановка в област Разград по отношение на остри респираторни заболявания и грип и нарастване на заболяемостта от ОРЗ и грип по системата за сентинелен надзор за гр. Разград – достигане на 95 персентил (нива на заболяемост – 115,13%00, за периода 21.01.2019 г. – 24.01.2019 г.) и съобразно Методично указание № 9/25.09.2000 г. за борба с грипа и ОРЗ на МЗ и в изпълнение на Националния план на Р. България за готовност, за грипна пандемия, на 25.01.2019 г. от 11.00 ч. се проведе заседание на Регионалното оперативно бюро за борба с грипа и ОРЗ сред населението на Разградска област, на което се взе решение за обявяване на грипна епидемия в област Разград, считано от днес.
  За периода 21.01. – 27.01.2019 г. са съобщени 49 болни, разпределени по възрастови групи, както следва: 0-4 г. – 12 лица, 5-14 г. – 15 лица, 15-29 г. – 10 лица и 30-64 г. – 12 лица. Над 65 години няма регистрирани заболели.

  По рано днес, от образователното министерство информираха, че поради висока заболяваемост, занятия не се провеждат в три училища в областта – ОУ „Христо Ботев“ в с. Острово, ОУ „Христо Ботев“ в с. Веслец и в ОУ „ Васил Левски“ в с. Сушево, община Завет.

  Съгласувани са следните мерки, ограничаващи предаването и разпространението на острите респираторни заболявания и грип:

  – Преустановяване на профилактичните прегледи, планови консултации на здрави бременни и кърмачета, планови операции и задължителни имунизации;

  – Преустановяване на посещенията (свижданията) в болниците и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ;

  – Ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи;

  – Ограничаване на всички масови мероприятия, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други масови мероприятия, отмяна на спектакли);

  – Използване на маски от персонала в лечебните и здравни заведения, персонала на детски заведения, аптеки и дрогерии;

  – Недопускане на болни деца в детските заведения чрез провеждане на задължителни сутрешни прегледи (филтър). Заболели лица от персонала да не се допускат на работа.

  – По време на грипната епидемия, медицинското обслужване на болните от ОРЗ и грип да се извършва главно по домовете. Болните с леки и средно – тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.

  – Във връзка с отсъствие на повече от 30% поради заболяване, на учениците от училищата на територията на област Разград и с цел ограничаване разпространението на тези заболявания, на основание чл. 63 ал. 2 от Закона за здравето, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за временно преустановяване на образователния процес в училищата от 28.01.2019 г. до 30.01.2019 г.